Informasjon:

Utdanningdirektoratets beskrivelse

Kilde:
Utdanningdirektoratets beskrivelse

Oppsummering: Lærekandidatordningen er for de som ønsker videregående
opplæring i bedrift, men som ikke har forutsetninger for å nå kravene til
fag- og svenneprøven. Grunnkompetanse som kan oppnås ved insectioniduelt
tilpasset opplæring, og kan bygges videre til yrkeskompetanse.

Nordlands Håndbok for Lærekandidatordningen

Kilde:
Nordlands Håndbok for Lærekandidatordningen

Oppsummering: Nordland fylkeskommunes grundige håndbok for
lærekandidatordningen. Inneholder blant annet informasjon om selve
lærekandidatordningen, opplæring i bedrift, økonomi, og samarbeidspartnere
relatert til lærekandidatordningen.

Buskeruds Håndbok for Lærekandidatordningen

Kilde:
Buskeruds Håndbok for Lærekandidatordningen

Oppsummering: Buskerud fylkeskommunes håndbok for lærekandidatordningen. Som
Nordlands håndbok gir denne god informasjon om gjennomføringen av LKO.

Troms’ Veileder for Lærekandidatordningen

Kilde:
Troms’ Veileder for Lærekandidatordningen

Oppsummering: Troms fylkeskommunes veileder for lærekandidatordningen.
Oppdatert 19.12.2018, inneholder utfyllende informasjon om blant annet
opplæringsløpet og tilpasset læring og spesialundervisning.

Studier:

Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært

Kilde:
Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært

Oppsummering: Evaluering av lærekandidatordningen fra NIFU, 2018, bestilt av
udir. Fant svært positive holdninger til lærekandidatordningen, både i form
av at det er en ordning vi trenger, og må beholde. Variasjon fra 13 til 1.6
prosent lærlinger i ordningen per fylke, hhv Østfold og Oslo. Uklart hvem
som faktisk er målgruppen, defineres ulikt mellom fylkeskommunene, noen har
eksakte kriterier for hvem som kan bli lærekandidat, andre har generelle
retningslinjer, mens noen har ingen retningslinjer i det hele tatt. Uenighet
ikke bare blant fylkeskommunene, men også blant LO, NHO, og
Utdanningsforbundet om hvem som faktisk er målgruppen. NHO ønsker bred
inkludering, mens LO og Utdanningsforbundet ønsker en smalere målgruppe,
hvor kun de som ikke kan oppnå fagbrev får innpass i ordningen. Fra 2010,
2011, og 2012 kullene av totalt 1753 lærekandidater, var det per juni 2017
kun 15 som hadde fagbrev, viser dermed at ordningen ikke er en vei til
fagbrev. Lærekandidatordningen viser seg å passe best for elever med svake
prestasjoner på ungdomsskolen, dårligere resultater for elever med gode
karaktergrunnlag fra ungdomsskolen.

Kvalifisert, forberedt og motivert (2018)

Kilde:
Kvalifisert, forberedt og motivert (2018)

Oppsummering: Rapport fra Norges offentlige utredninger, om videregående
opplæring Er innom lærekandidatordningen i kapittel 8, viser blant annet at
lærekandidatene og praksisbrevkandidatene kom bedre ut i arbeidslivet, enn
de som hadde avbrutt videregående opplæring.

Metoder:

Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Østfold – OKvekst

Kilde:
Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Østfold – OKvekst

Oppsummering: OKvekst er et samarbeidsorgan der flere godkjente
lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og
lærekandidater.

Oktav

Kilde:
Oktav

Oppsummering: Opplæringskontoret Oktav stiller med en rekke tilbud innen
VTA, alt fra anleggsgartner til yrkessjåfør.

ASVLs side om lærekandidatordningen

Kilde:
ASVLs side om lærekandidatordningen

Oppsummering: ASVLs modell for lærekandidatordningen, med trinnvis
beskrivelse av hvordan man kan bygge opp et godt tilbud som er i tråd med
krav, forskrifter, og forventninger.

Kardes Nettressurser

Kilde:
Kardes Nettressurser

Oppsummering: Karde har samlet nettressurser relevant for blant annet
lærekandidatordningen.

Kardes E-læring

Kilde:
Kardes E-læring

Oppsummering: Kardes samling av E-læring relevant for blant annet
lærekandidatordningen.