Informasjon:

Utdanningdirektoratets beskrivelse av lærekandidatordningen

Kilde:
Utdanningdirektoratets beskrivelse

Oppsummering: Lærekandidatordningen er for de som ønsker videregående opplæring i bedrift, men som ikke har forutsetninger for å nå kravene til fag- og svenneprøven. Grunnkompetanse som kan oppnås ved individuelt tilpasset opplæring, og kan bygges videre til yrkeskompetanse.

UDIRs informasjon om praksisbrevordningen

Kilde:
UDIRs informasjon om praksisbrevordningen

Oppsummering: Praksisbrevordningen er et toårig opplæringsløp på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Rettet mot ungdom som har lite motivasjon for ordinær skole, og kan ha utfordringer med å utføre fag- eller svennebrev. Praksisbrevordningen er en mer strukturert og gruppebasert ordning, som ikke er insectioniduelt tilpasset, til motsetning fra lærekandidatordningen.

Nordlands Håndbok for Lærekandidatordningen

Kilde:
Nordlands Håndbok for Lærekandidatordningen

Oppsummering: Nordland fylkeskommunes grundige håndbok for lærekandidatordningen. Inneholder blant annet informasjon om selve lærekandidatordningen, opplæring i bedrift, økonomi, og samarbeidspartnere relatert til lærekandidatordningen.

Vikens håndbok for Lærekandidatordningen

Kilde:
Vikens håndbok for Lærekandidatordningen

Oppsummering: Viken fylkeskommunes håndbok for lærekandidatordningen.

UngInvest

Kilde:
UngInvest AIB i Drammen

Oppsummering: UngInvest AIB kan benyttes av ungdom som ikke synes tradisjonell videregående skole passer er egnet til deres læringsbehov, til ungdom som ikke vet hva de vil bli, og for de som trenger litt ekstra faglig påfyll, for å bedre kunne mestre skolen i etterkant. Hensikten er at alle ungdommer skal finne sin vei i utdanningssystemet og ende opp med jobb, egen inntekt, og et godt liv.

Studier:

Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært

Kilde:
Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært

Oppsummering: Evaluering av lærekandidatordningen fra NIFU, 2018, bestilt av udir. Fant svært positive holdninger til lærekandidatordningen, både i form av at det er en ordning vi trenger, og må beholde. Men store varianter i hvor stor andel som får tilbud fra fylke til fylke.

Kvalifisert, forberedt og motivert (2018)

Kilde:
Kvalifisert, forberedt og motivert (2018)

Oppsummering: Rapport fra Norges Offentlige Utredninger, om videregående opplæring. Er innom lærekandidatordningen i kapittel 8, der det står at lærekandidatene og praksisbrevkandidatene kom bedre ut i arbeidslivet, enn de som hadde avbrutt videregående opplæring.

Metoder:

Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Viken – OKvekst

Kilde:
Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Viken- OKvekst

Oppsummering: OKvekst er et opplæringskontor der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om yrkesfaglig opplæring av elever med tilretteleggingsbehov.

Oktav

Kilde:
Oktav

Oppsummering: Opplæringskontoret Oktav er et opplæringskontor der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om yrkesfaglig opplæring av elever med tilretteleggingsbehov.

ASVLs side om lærekandidatordningen

Kilde:
ASVLs side om lærekandidatordningen

Oppsummering: ASVLs modell for lærekandidatordningen, med trinnvis beskrivelse av hvordan man kan bygge opp et godt tilbud som er i tråd med krav, forskrifter, og forventninger. Siden er kun for medlemmer i ASVL.

Kardes Nettressurser

Kilde:
Kardes Nettressurser

Oppsummering: Karde har samlet nettressurser relevant for blant annet lærekandidatordningen.

Kardes E-læring

Kilde:
Kardes E-læring

Oppsummering: Kardes samling av E-læring relevant for blant annet lærekandidatordningen.

Lærdommer fra forsøket med praksisbrev i arbeidslivet

Kilde:
Lærdommer fra forsøket med praksisbrev i arbeidslivet

Oppsummering: Utredning av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning, og utdanning, fra 2016. Informasjon om praksisbrev som tiltak mot frafall i videregående. 16-åringer får begynne å arbeide i en bedrift, som ansatte. Halvparten fra opprinnelig forsøk med praksisbrev i 2008, hadde fått lærekontrakt etter 2 år – versus 29% av de som startet som ordinære yrkesfagelever i 2008. Viser til store svakheter i ordinær yrkesutdanning.

Jobb å få?

Kilde:
Jobb å få?

Oppsummering: Rapport fra 2014 om forsøket med praksisbrevordningen. Viser at både praksisbrevkandidater og lærekandidater kommer bedre ut i arbeidsmarkedet enn kandidater som har avbrutt utdanningen, og elever som har hatt spesialundervisning i større grupper. Svært få av kandidatene oppnår fag- eller svennebrev, begge ordninger ser derfor i hovedsak ut til å passe best for unge som ikke sikter mot full yrkeskompetanse.