Informasjon:

Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup

Kilde:
Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup

Oppsummering: Produktionsskolen er en dansk organisasjon som tilbyr
kombinasjon av utdannelse og arbeid, hvor man både kan bruke hender og
hodet, til unge under 25 år.

Samhall

Kilde:
Samhall

Oppsummering: Samhall er et svensk statlig eid selskap med formål å skape
arbeid som videreutvikler personer med funksjonshemningers arbeidsevne.

Cabi

Kilde:
Cabi

Oppsummering: Cabi er en dansk uavhengig non-profit selveid institusjon med
formål om å fremme et arbeidsmarked der det er plass til flere.

Sociale Entrepenører i Danmark

Kilde:
Sociale Entrepenører i Danmark

Oppsummering: Sociale Entrepenører i Danmark (SED) er en landsdekkende
forening for alle med interesse for sosialt arbeid.

Nordisk Samarbejde

Kilde:
Nordisk Samarbejde

Oppsummering: Komparativ studie av arbeidsmarkedspolitikkens styring i
Norden, via Nordisk Samarbejde, som er et både politisk, økonomisk, og
kulturelt samarbeid mellom de nordiske landene.

Vocational Rehabilitation Fund – VIRK

Kilde:
Vocational Rehabilitation Fund – VIRK

Oppsummering: VIRK er en islandsk privat organisasjon med mål om å utvikle,
integrere, og overvåke tjenester innen arbeidsrehabilitering. Jobber
spesifikt for å hjelpe folk tilbake i jobb etter sykdom eller skade.

Workability International

Kilde:
Workability International

Oppsummering: Workability International jobber for rettighetene til arbeid
for alle med funksjonshemning eller andre begrensninger.

European Platform for Rehabilitation

Kilde:
European Platform for Rehabilitation

Oppsummering: EPR er et nettverk av tjenestetilbydere for personer med
funksjonshemninger dedikert til levering av tjenester med høy kvalitet.

UngInvest AIB i Drammen

Kilde:
UngInvest AIB i Drammen

Oppsummering: UngInvest AIB kan benyttes av ungdom som ikke synes
tradisjonell videregående skole passer er egnet til deres læringsbehov, til
ungdom som ikke vet hva de vil bli, og for de som trenger litt ekstra faglig
påfyll, for å bedre kunne mestre skolen i etterkant. Hensikten er at alle
ungdommer skal finne sin vei i utdanningssystemet og ende opp med jobb, egen
inntekt, og et godt liv.