Empus hedret lokal Inkluderende Bedrift

Håkon Kveine har tilrettelagt jobb, og jobber dels hos Empus, dels hos Hageland i Sande. Nå hedrer Empus Hageland for arbeidsinkluderingsinnsatsen.

ASVLs ordning Inkluderende Bedrift er en metode og et verktøy som gjør veien til arbeidslivet kortere og enklere.

Ordningen gir også muligheter når ansatte med Varig tilrettelagt arbeid vil arbeide helt eller delvis hos vekstbedriftenes samarbeidspartnere.

Tilrettelagt arbeid på flere arenaer

Samarbeidet som Empus og Hageland har i Sande, er et svært godt eksempel på at arbeidsinkludering nytter.

Hos Hageland jobber nemlig Håkon Kveine, som har tilrettelagt arbeid. Det gir ham nyttig erfaring og avveksling ved siden av oppgavene han har hos Empus.

Empus har derfor valgt å hedre Hageland som Inkluderende Bedrift, og Sande Avis omtalte saken 11. september.

Se video

Marianne Wike Burud som mottok utmerkelsen som Tom Erik Horn delte ut på vegne av Empus og ASVL.

– Både Empus og de som får arbeidspraksis er glade for å kunne delta. Vi er svært takknemlig for alle samarbeidsavtaler vi får som VTA (varig tilrettelagt arbeid) og arbeidstrening, sa Horn til Sande Avis da han overrakte en engel i glass og diplom til Hageland Sande.

ASVL har tidligere intervjuet Kveine og Wike Burud ved Hageland Sande (daværende Knupp). Se video, og bli bedre kjent med Håkon!