Arbeids- og sosialministeren bekrefter at utredningen av Varig tilrettelagt arbeid skal ta hensyn til brukernes interesser

Høstk2015_Erichsson

 

Tidligere i høst stilte stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen, spørsmål i Stortinget til statsråd Robert Eriksson.

Hun utfordret ministeren på spørsmålet om hvorvidt brukerne er tatt med på råd når regjeringen skal utrede om Varig tilrettelagt arbeid skal overføres til kommunene.

Hun spurte også om regjeringen satser på en intern eller ekstern utredning.

Eriksson har svart at utredningen blir departmentsintern, og understreker samtidig at regjeringen foreløpig ikke har konkludert med at ansvaret for tiltaket bør bli kommunalt i fremtiden.

-Utredningen har som mål å finne en naturlig balanse mellom statlig og kommunalt ansvar, og brukernes beste skal stå i fokus for løsningen, skriver Eriksson i sitt svar, og henviser til Meld St. 14, stortingsmeldingen om Kommunreformen.

Les svaret til Eriksson