Tilskuddet til det nye tiltaket Arbeidsforberedende tiltak (AFT) er ikke å betrakte som statsstøtte, slår ESA fast. Tiltaket forblir en del av skjermet sektor, og det blir ikke anbudsutsatt.

ESA_logo_Col_600_crop.gif

Regjeringen har vært grundige og etterrettelige i prosessen med å innføre det nye tiltaket Arbeidsforberedende tiltak (AFT).

For tiden pågår møter mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, ASVL og Attføringsbedriftene i NHO, der hensikten er å sikre at tiltaket blir skrudd sammen på en måte som gagner de som trenger det mest. Det er snakk om personer som har behov for omfattende bistand for å finne sin vei i arbeidslivet. Kravspesifikasjonen vil bygge på forskriften for tiltaket, og Arbeids- og sosialdepartementet jobber med den siste.

Samtidig har regjeringen også ønsket å sikre at tilskuddsordningen til det nye tiltaket ikke er i strid med statsstøttereglementet i EØS-området. De har derfor kontaktet EFTAs overvåkningsorgan ESA, som svarer at dette ikke er å betrakte som statsstøtte.

I praksis innebærer dette at tiltaket blir iverksatt så fort Arbeids- og velferdsdirektoratet er klare, og at det er bedriftene i skjermet sektor, vekst- og attføringsbedrifter, som vil stå for gjennomføringen. Arbeidsforberedende tiltak og Varig tilrettelagt arbeid får en tydelig plassering innenfor skjermet sektor, og tiltakene blir ikke anbudsutsatt. Enn så lenge er ikke betalingssats og konkret iverksettelsestidspunkt for AFT ikke fastsatt.

Sømløst tiltak

ASVL er glade for at spørsmålet om statsstøtte nå er avklart, og vil rose Arbeids- og sosialdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet for at vekst- og attføringsbransjen blir tatt med i utformingen av tiltaket.

AFT er nettopp det sømløse tiltaket både vi og Stortinget har etterspurt, og vi tror tiltaket vil bli viktig for å sikre et tilbud til personer som ellers har problemer med å vinne innpass på arbeidsmarkedet.

Det er også gledelig at Stortingets flertall går inn for at tiltaket får en tilstrekkelig god dimensjonering.

Deltakerne i sentrum

De siste ukene har det foregått en debatt om fremtiden til de anbudsutsatte tiltakene Oppfølging og Avklaring. Vi er spente på om regjeringen vil mene at NAV selv bør gjennomføre disse tiltakene i fremtiden, og ser derfor frem til diskusjonene som vil følge den ventede stortingsmeldingen senere i vår.

ASVL er kritiske til måten NAV har gjennomført anbud for tiltakene Avklaring og Oppfølging. I fremtiden håper vi at tiltaksdeltakernes behov blir avgjørende for de løsningene som blir valgt. Dersom utgangspunktet blir tiltaksdeltakernes behov, er vi sikre på at NAV og vekst- og attføringsbransjen klarer å videreføre et godt samarbeid også fremover.