Evaluering av lærekandidatordningen

Rapport fra 2018.

NIFUs rapport Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært er en evaluering av lærekandidatordningen. (Markussen, Grøgaard, Hjetland 2018)

Også NIFUs rapport om spesialundervisning “respekten for forskjelligheten” har en seksjon om lærekandidatordningen. (Markussen, Carlsten, Grøgaard og Smedsrud 2019)