Lurer du på hvordan du skal forstå implementeringen av kvalitetskravene til EQUASS 2018? Lurer du på hvordan du skal forstå vedleggene som skal vedlegges søknaden?

Equass

EQUASS opplyser at Geir Moen fra Promenaden Ressurssenter vil være tilgjengelig for svare på spørsmål om implementerings- og søknadsprosessen.

Støtten omfatter:

• Svar på generelle spørsmål om hvordan man kan forstå implementeringen av kvalitetskravene til EQUASS 2018.

• Hvordan forstå vedleggene som skal legges ved søknaden

Denne tjenesten vil være tilgjengelig en dag i uken på mandager mellom 08:00-15:00 per telefon eller via e-post. Spørsmål som sendes utenfor dette tidsrommet vil besvares innen 5 arbeidsdager.

Tjenesten som tilbys av Promenaden Ressurssenter har ikke som hensikt å fungere som en konsulenttjeneste. EQUASS’ egne konsulenter er tilgjengelige for å hjelpe tjenesteleverandører med råd om hvordan de kan gå frem for å etterkomme kravene i EQUASS 2018.

Denne støttetjenesten vil være tilgjengelig via telefon og e-post:

E-post: equass@proressurs.no

Telefon: 92 60 80 10

Hjemmeside: www.proressurs.no

Vær oppmerksom på at denne støtten ikke erstatter den tjenesten Grete Kvehaugen utfører. Grete vil fremdeles være tilgjengelig for å svare på spørsmål angående planlegging av fremtidige EQUASS-revisjoner.

Kontaktinformasjon for Grete:

Telefon: 905 97 421

E-post: gkvehaugen@equass.no