I midten av mars var det kickoff for ASVLs nye prosjekt Inkluderende Bedrift. Flere får mulighet til jobb eller praksis når vekstbedriftene øker samarbeidet med annet næringsliv.

 

Rune Kvarme_Inkluderende Bedrift_Diplom.jpg

-Inkluderende Bedrift er en hedersbetegnelse. Vi ønsker å gjøre stas på bedrifter som samarbeider med våre for å gi folk en praksisplass eller en jobb, sier en spent og fornøyd prosjektleder Rune Kvarme.

Han har nettopp ledet kickoff for ASVLs nye satsing, med 230 personer til stede. Allerede før kickoff hadde over 50 bedrifter sertifisert seg i Inkluderende Bedrift, og flere er på vei.

Bedre oppfølging

-Med Inkluderende Bedrift spisser vi kompetansen i bedriftene slik at næringsliv og kommuner som vurderer å ta inn kandidater i praksis eller jobb, er sikret profesjonell og faglig oppdatert oppfølging underveis.

For ofte er det det handler om.

-Vi vet at mange bedrifter er samfunnsbevisste aktører som gjerne vil gi muligheter til de som av ulike grunner har utfordringer med å få fotfeste i arbeidslivet. Men de er avhengig av å samarbeide med aktører som har mulighet til å følge opp både bedriften og kandidaten på en god måte, sier Kvarme.

En attraktiv samarbeidspartner

Vekstbedriftene er eksperter på tilrettelagt arbeid. 6 av 10 vekstbedrifter tilbyr også arbeidstrening for personer som trenger å nærme seg arbeidslivet gradvis. Tiltaket kalles Arbeidsforberedende trening, og vekstbedriftene har brukt de siste par årene til å ruste seg til å levere en god tjeneste på dette området.

-Inkluderende Bedrift er en del av denne satsingen. Vi må jobbe enda mer målrettet enn før. I tillegg ser vi at verktøyene er nyttige når personer som har tilrettelagt arbeid, ønsker å prøve seg i jobb andre steder, sier Kvarme.

Utover i 2017 vil ASVL arrangere en rekke kurs for å sikre at vekstbedriftene som ønsker det, blir sertifisert i Inkluderende Bedrift.

-Signalene vi har fått, tyder på at en høy andel av våre bedrifter ønsker seg dette. Og det er jo ikke så rart. Målet vårt er gjøre vekstbedriftene til næringslivets foretrukne partnere innen arbeidsinkludering, sier Kvarme.

Kompetansehevingen gjør også bedriftene til enda sterkere samarbeidspartnere for Nav.

-Vekst- og attføringsbransjen har lang erfaring med å gi tilrettelagte og interne arbeids- og opplæringstilbud til grupper som trenger bistand for å fungere optimalt i jobb. Vi er til for den gruppen, og nå forsterker vi samarbeidet med næringslivet for å sikre at kandidater som vil og kan komme videre, har muligheten. På den måten svarer vi også på bestillingen fra NAV, sier Kvarme.

Kjøp av tjenester gir jobbmuligheter

Inkluderende Bedrift blir også et incentiv for økt økonomisk samarbeid mellom vekstbedrifter og annet næringsliv. Dette går hånd i hånd med arbeidsinkluderingsinnsatsen.

-Når bedrifter og kommuner kjøper varer og tjenester fra våre medlemmer for å få løst sine oppgaver, sørger de ikke bare for at bedriftene våre får økt oppdragsmengde. De sikrer også relevant arbeid og nye jobbarenaer for deltakere i NAVs arbeidsmarkedstiltak, avslutter Kvarme.