Regjeringen legger i revidert budsjett opp til flere tilrettelagte jobber.

I forslaget til budsjett foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 20 millioner kroner i andre halvår 2021.

Hvor mange nye tilrettelagte jobber det blir, avhenger av hvor mange jobber som kommer i skjermede virksomheter, og hvor mange som kommer i ordinære bedrifter.

Regjeringen antyder selv at det kan være snakk om rundt 300 jobber.

Et skritt i riktig retning

Dette er et skritt i riktig retning, men selv om regjeringen fortjener honnør, er det dessverre ikke tilstrekkelig når 8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 står uten jobb (Wendelborg, Kittelsaa og Wik 2017).

ASVLs beregninger tilsier at Norge trenger 800 nye tilrettelagte jobber i året bare for å ta unna de elevene som går ut fra videregående.

Kommunal kompensasjonsordning

Regjeringen foreslår også ytterligere 1 milliard kroner til den kommunale kompensasjonsordningen. 500 millioner 500 mill kroner foreslås fordelt til kommunene nå, mens 500 millioner kroner kan utbetales dersom det er behov til høsten.

Viderefører bevilgning til arbeidsmarkedstiltak

Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak. Det gir rom for flere tiltaksplasser i 2021. ASVL vil overfor politikerne understreke at arbeidssøkere som trenger mye bistand, også må få et tilbud gjennom flere tiltaksplasser i Arbeidsforberedende trening (AFT).

 

Referanse

Wendelborg, Christian, Kittelsaa, Anna M. & Wik, Sigrid E. (2017): Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning. Trondheim: NTNU.