Forskriften for det nye tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) er nå tilgjengelig. AFT iverksettes løpende fra 1. oktober, og dagens plasser i Arbeidspraksis i skjermet virksomhet blir i hovedsak konvertert til plasser i det nye tiltaket.

Arbeidsforberedende trening er ment for personer som trenger bred og sammensatt oppfølging for å vinne innpass i arbeidslivet, og et enstemmig storting har gått inn for å satse på tiltaket.

I prosessen med å utforme tiltaket har Arbeids- og velferdsdirektoratet tatt ASVL og Arbeid & Inkludering med på råd. 

-Vi har stor tro på at måten tiltaket er utformet på vil føre til at de som er i målgruppen får et bedre tilbud, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL. 

Den endelige forskriften for tiltaket er nå klar, og det startes en prosess med gradvis innfasing av Arbeidsforberedede trening fra 1. oktober. 

Tiltaksplasser i Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) vil i hovedssak bli konvertert til plasser i det nye tiltaket. 

Her kan du lese mer om innfasingen av Arbeidsforberedende trening

Her finner du en tidsplan for innfasing av tiltaket