I denne videoen møter du Sondre Ignatsius Ryvoll Holth. Han startet
som lærekandidat hos Via3, og er nå fast ansatt på bedriften.