ARBEIDSINKLUDERING: I den nye IA-avtalen er målet om å inkludere flere funksjonshemmede i arbeidslivet, tatt ut av avtaleteksten. - Et stort tilbakeskritt, sier Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Mann holder pappeske
Foto: Joakim S. Enger

IA-avtalen ble 18. desember forlenget for fire nye år.

Dessverre er målet om å inkludere flere funksjonshemmede i arbeidslivet, ikke med i den nye avtaleteksten.

Nyheten ble debattert på Dagsnytt 18.

-Et stort tilbakeskritt i arbeidet med å sikre likestilling i arbeidslivet for funksjonshemmede, sa generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie påpekte på sin side at at tidligere avtale ikke har brakt funksjonshemmede nærmere arbeidslivet, og at regjeringen har tatt iniativ til en inkluderingsdugnad.

-I likhet med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, er vi kritisk til at ikke funksjonshemmede inngår i avtaleteksten, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL. -Vi må gjøre plass til flere i arbeidslivet, og selv om vi er glad for inkluderingsdugnaden, har vi tro på at en grad av forpliktelse fra partene i arbeidslivet vil kunne hjelpe flere ut i jobb, sier han.