Opplæringskontoret Oktav i Vestfold og Telemark, som driver med oppfølging av lærekandidater med behov for tilrettelagt fagopplæring, håper det gode samarbeidet om lærekandidater kan fortsette også når Vestfold og Telemark går hvert til sitt.

Foto: Oktav

Opplæringskontoret Oktav i Vestfold, som driver med oppfølging av lærekandidater med behov for tilrettelagt fagopplæring, håper det gode samarbeidet om lærekandidater kan fortsette også når Vestfold og Telemark går hvert til sitt. Kontoret har nå skrevet et innlegg der de formidler sitt budskap.

ASVL stiller seg fullt og fast bak dette – selv om flere av de nye fylkene nå blir splittet igjen, må det være mulig for alle å få tilrettelagt yrkesfagopplæring i bedrift!

Her kan du lese innlegget:

Det fagre auka på -en fling med Telemark

 

Som rådgivere i videregående fagopplæring for elever med behov for tilrettelagt undervisning, så har vårt møte med Telemark vært en berikelse og inspirasjon.

Vi har møtt veiledere og bedrifter med ny kunnskap og nye ideer som har skapt vår virksomhet større og bedre. Dette har styrket mulighetene for alle de elevene der ute som har et større tilretteleggingsbehov i opplæringen, til å nå sine drømmer og mål i livet. Det samme gjelder våre møter med nye lærere, nye skoler, pedagogisk
psykologisk tjeneste, oppfølgingstjeneste og ikke minst fagopplæringsseksjonen i fylkeskommunen.

Der har vi sett en stor innsats for å få til et bedre utdanningstilbud for våre unge i Vestfold og Telemark. De har lagt ned et betydelig arbeid i å finne frem til nye og fremtidsrettede løsninger for et utdanningstilbud som er i takt med samtiden. Dette skal vi absolutt ikke reversere, men bygge videre på.

De har vist en lojalitet overfor det politiske prosjektet, helt uavhengig av egen politiske overbevisning. Det gjelder mange av oss. Hvorfor gjør vi det?

Fordi det er vårt samfunnsmandat og forpliktelse overfor nye generasjoner og tilby et opplæringstilbud for alle, som er helt i synk med opplæringsloven og dens intensjoner. Disse rettighetene sikres best i et sterkt og solid samarbeid, med felles forståelse og systematikk.

I oppstarten av sammenslåingen var det sterke og emosjonelle meningsytringer i befolkningen. Slik har det vært så å si hele tiden. Vestfold kunne fremstå som en litt servil blåruss i møte med en ferdig sinna bonde fra Telemark. Økonomi, identitet, geografi, logistikk, infrastruktur, demografi, kunst og kultur, historie, folkeskikk, fremtoning, nær sagt alt kom opp.

Mange metaforer og politiske vitser og blødmer, og noen håpløse utspill i media. Det siste var vår lokalavis Tønsbergs Blad, som klarte det kunststykket å sette FRI! som førsteside etter avstemmingen i fylkestinget. Det var flåsete og tendensiøst av en uavhengig avis, og vi ber om unnskyldning til alle som følte seg støtt av det. Det var upassende.

Vår erfaring i vår virksomhet, er at det er skapt ny energi og nytenkning som beveger utdanning og opplæring i nye retninger. Dette skal vi ta vare på og alltid videreutvikle for våre unge, helt uavhengig av
nye fylkesgrenser. Det kan være vanskelig å se en ambisjon i en reversering. Det er en motsetning i det. Like fullt håper vi at berikelsen og inspirasjonen vi har sett forblir. At
samarbeidet vi har startet opp vil fortsette i det godes tjeneste.

Og som fylkesordføreren helt spontant og ærlig sa om fylkesdelingen etter 2 års arbeid; at han ikke visste helt hva som var rektig å gjørra. Og det forstår vi godt. Den mattheten og usikkerheten som oppstår etter et brudd får best næring av tillit og gode intensjoner. Det er vårt felles ansvar å sørge for det.
«Di meire ho vaks fram, det fagre auka på», sang hun så fint i Folkestadvisa.
Det får vi ta med oss.

Opplæringskontoret Oktav,
Linda Reppen Strøm
Petter Furuseth
Jan-Tore Tveiten
Jenny Opdal
Peik Hveem
Reidar Vinje Stensvold