INKLUDERENDE BEDRIFT: ASVL forsterker innsatsen i arbeidsinkluderingsdugnaden.

2019-06-05 Inkluderende Bedrift-forside.jpg

Inkluderende Bedrift er et verktøy som gjør veien inn i, eller tilbake til, arbeidslivet kortere og enklere.

Det er også en metode som hjelper arbeidsgivere med å finne de rette menneskene til de rette jobbene.

-Med Inkluderende Bedrift hjelper vi bedrifter med å gjøre gode ansettelser. Vi går systematisk til verks ved å kartlegge behovene til hver enkelt bedrift, og hvilke forventninger de har til arbeidssøker, sier seniorrådgiver i ASVL, Rune Kvarme.

Nå fornyer ASVL sitt Inkluderende Bedrift-konsept. Samtidig presenterer vi oppdaterte tiltaksmodeller på våre medlemssider. Vi lanserer også kurset Arbeidsforberedende trening inn i fremtiden – på lag med næringslivet. Første kurs går av stabelen 7. mai, men flere er planlagt.

Dette er nytt:

Inkluderende Bedrift – nytt brosjyre – og presentasjonsmateriell 

Oppdaterte tiltaksmodeller
iPraksis – finn og del praksisplasser via Ad Opus (også tilgjengelige som separat løsning) 

-Samlet tilbyr vi en pakke som gjør det enklere for veilederne i vekstbedriftene å kvalitetssikre AFT-tilbudet. Inkluderende Bedrift gir trygge, forutsigbare rammer for alle involverte. Målet er at det skal bli enklere å skaffe jobb- og praksisplasser til de som trenger det – også til ansatte med tilrettelagt arbeidsplass, sier Kvarme.

iPraksis

Gjenom delingsplattformen iPraksis kan alle veiledere utveksle informasjon om praksisplasser. Brukere av Avans’ tiltaksprogram Ad Opus har tilgang til iPraksis via programmet. iPraksis er også tilgjengelig som separat løsning for ASVLs medlemmer.

-Som bransje må vi jobbe sammen slik at arbeid blir mulig for flere. Jo flere som deler informasjon om sine kontakter, jo flere får en enklere og mer effektiv arbeidshverdag, påpeker han.

Fakta om Inkluderende Bedrift

En del av ASVLs Godt Jobba-satsing
Et tydelig bidrag til arbeidsinkluderingsdugnaden
Metodikken passer også for Varig tilrettelagt arbeid

Dette er kursene:

20. mai: Med AFT inn i fremtiden – samarbeid med næringslivet (Trondheim)

28. mai: Med AFT inn i fremtiden – samarbeid med næringslivet (Kristiansand)

10. september: Med AFT inn i fremtiden – samarbeid med næringslivet (Tromsø)

17. september: Med AFT inn i fremtiden – samarbeid med næringslivet (Bergen)

18. september: Med AFT inn i fremtiden – samarbeid med næringslivet (Oslo)