Margret Hagerup (H) er medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité. I et innlegg i Dagsavisen understreker hun betydningen av Varig tilrettelagt arbeid.

Hagerup_foto.jpg

Hagerup refererer til Årets Viktigste Frokost 4. oktober, der ASVL og medlemsbedriftene fremmet et nasjonalt krav om minst 2.000 flere tilrettelagte arbeidsplasser innen utgangen av stortingsperioden.

Hun ble imponert over talene til Erling Due Bergseth, som jobber på Nordpolen Industrier.

Hagerup peker på at vi må lytte til Erling. For Erling peker mot det samfunnet vi må skape sammen, et samfunn med plass til alle.

I samme innlegg påpeker hun at Varig tilrettelagt arbeid , og det å stimulere til at flere ordinære arbeidsgivere tar inn personer med nedsatt arbeidsevne, er viktige deler av inkluderingsdugnaden.

 

Les innlegget her (fakisimile)