Handlingsplan fra Regjeringen

For likestilling av personer med funksjonsnedsettelse.

Et samfunn for alle – likestillling, demokrati og rettigheter kom i 2019.

Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse.