Hovedavtalen løper inntil ny avtale er fremforhandlet.

 

 

https://drive.google.com/file/d/1DreeL4w3KZvLoT9meqs0-8uqCRvVGC9c/view?usp=sharing
Protokoll – revisjon av avtalen