Hva er Arbeidsforberedende trening?

Gjør jobb mulig for flere.

Arbeidsforberedende trening er for arbeidssøkere som trenger bred og omfattende bistand for å finne og beholde jobb.

Arbeidsforberedende trening kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.

Tiltaksdeltakere som gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse, kan få forlenget varigheten med ytterligere ett år. Varigheten på tiltaket skal tilpasses den enkelte deltakers behov.

Ved utgangen av 2019 var det over 7.600 plasser i Arbeidsforberedende trening. 

Rundt 2.000 av disse plassene var i en ASVL-bedrift.