Hva er en vekst- og arbeidsinkluderingsbedrift?

Samfunnsoppdrag: Å gjøre arbeid mulig for alle.

Vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter er samfunnseide bedrifter. Oftest er de eid av kommuner.

200 vekst- og arbeidsinkluderingssbedrifter er medlemmer av ASVL.

Bedriftene er arrangører av arbeidsmarkedstiltak (tiltaksarrangører).

Bedriftenes samfunnsoppdrag er å gjøre arbeid mulig for alle. 

De kan ikke ta utbytte. Overskudd brukes til å skape et bedre arbeidstilbud for dem bedriftene er til for.

Bedriftene følger kravspesifikasjonene for å drive tiltak. For tiltakene Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidsforberedende trening kreves forhåndsgodkjenning.