Hva er lærekandidatordningen?

Yrkesrettet fagopplæring for elever med særlige lærevansker.

Lærekandidatordningen er en parallell til lærlingordningen. Den passer for elever som av ulike grunner ikke kan klare alle læringsmålene, og som har lite utbytte av teoriundervisning

Den fører frem til kompetansebevis – tilpasset kandidatens ferdighetsnivå. Ordningen øker arbeidslivsrelatert kompetanse. Dette er yrkesrettet fagopplæring.

ASVL mener Østfold-modellen bør gjelde for hele landet:

  • I Østfold er løsningen forbeholdt elever med vedtak om spesialundervisning. 
  • Lærekandidatordningen i Østfold er altså ikke for elever som sliter litt på skolen – men for elever med særlige lærevansker, for eksempel utviklingshemmede
  • I Østfold har et opplæringskontor for vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter ansvaret for fagplanene
  • Fylkets opplæringsmyndigheter setter av egne og tilstrekkelige midler til finansiering av opplæringen