Hva er tilrettelagt arbeid?

Tilrettelagt arbeid gir arbeidsmuligheter for personer med uføretrygd.

Målgruppen er personer som ikke kan nyttiggjøre seg andre arbeidsmarkedstiltak. Mange ansatte i Varig tilrettelagt arbeid har en utviklingshemning eller ulike helseproblemer som gjør ordinært arbeid vanskelig.

  • Det finnes over 11.000 tilrettelagte jobber i Norge 
  • Av disse er ca 9.000 jobber hos tiltaksarrangører
  • ⅔  av de 9.000 arbeidsplassene hos tiltaksarrangører, er i ASVL-bedrifter
  • De siste 2.000 jobbene er arbeidsplasser i ordinære virksomheter

Visste du at:

60 prosent av arbeidstakerne i ASVLs bedrifter har minst én dag i uken der de jobber i ordinær virksomhet.