ASVL og Attføringsbedriftene har dokumentert i hvilken grad tiltaksarrangørene bruker eksterne eller interne arenaer i attføringsarbeidet.

Sammendrag fra rapporten:

Undersøkelsen viser at andelen tiltaksdeltakere i ekstern arbeidspraksis per 1. november 2012 var 32,3 prosent for Arbeidspraksis i skjermet virksomhet, 26,7 prosent for Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift og 75 prosent for Arbeid med bistand. Sammenlignet med en tidligere undersøkelse innebærer dette en relativ stor økning når det gjelder andelen som får arbeidstrening i ordinære bedrifter i APS. For alle tiltakene var det store variasjoner både mellom tiltaksarrangører og mellom fylker når det gjaldt andelen tiltaksdeltakere i ekstern arbeidspraksis. Generelt mener tiltaksarrangørene selv at de er noe mer positive til ekstern arbeidspraksis for deltakerne enn det NAV-kontorene er. Blant mange av tiltaksarrangørene var det et ønske om å gjøre mer bruk av ekstern utplassering i fremtiden.

Les hele rapporten