Hvordan finansieres tilrettelagte jobber?

Både stat og kommune bidrar.

Tilrettelagt arbeid er et statlig arbeidsmarkedstiltak med egen post på statsbudsjettet.

Stortinget bevilger penger til et visst antall jobber hvert år.

I tillegg bidrar kommunen med midler tilsvarende 25 prosent av summen som kommer fra staten.

Kommunene som eier ASVLs medlemmer velger i snitt å bidra med mer (33 prosent i 2018)