Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremhevet nylig Inkluderende Kommune i sitt nyhetsbrev til landets kommuner.

Ide Shutterstock.jpg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fattet interesse for ASVLs nye prosjekt, der et av målene er å få flere ansatte med nedsatt arbeidsevne i kommunene.

Derfor fremheves prosjektet som Månedens eksempel i Kommunalnytt, nyhetsbrevet fra departementets kommunalavdeling.

Inkluderende Kommune kom i gang nå i høst, og det gjennomføres pilotprosjekter med fem Vekstbedrifter og deres eierkommuner.

Prosjektet skal gi bedre kommunikasjon, mer samhandling og en bærekraftig ressursutnyttelse mellom Vekstbedriftene og eierkommunene.

Logo_Rød.png Gjennom Inkluderende Kommune ønsker å ASVL å forbedre samarbeidet mellom Vekstbedriftene
og eierkommunene. På den måten får flere prøve seg i jobb!