Valdres Arbeidssenter har utviklet en helt ny måte å lage ryggsprosser til Jærstolen på.

Stolen har vært produsert av Valdres Arbeidssenter siden 1982.

– Vi lager nå sprossen på en mye mer rasjonell måte enn tidligere og med mye mindre tilleggsarbeid. Samtidig får vi en bedre kvalitet på

denne stoldelen og det er flotte arbeidsoppgaver for de ansatte, sier daglig leder Ernst Løksa til Valdres. 

Se faksimile av saken