IPS gir resultater – uavhengig av land

Ny forskning støtter opp om IPS som arbeidsinkluderingsmetode.

Denne rapporten fra 2019 dokumenterer at Individual Placement and Support fungerer i land med helt ulik arbeidsmarkedspolitikk og konjunktur.

Rapporten er publisert i Acta Psychiatrica Scandinavica (Brinchmann et. al 2019)