Juleverksted i vekstbedrift
Foto: Joakim S. Enger

Rundt 10.000 mennesker har en tilrettelagt jobb i Norge, og mange av dem er personer med utviklingshemning.

En forsker ved NTNU, Stian Reinertsen, lurte på om det var en sammenheng mellom utviklingshemmedes opplevelse av egen livskvalitet, og det å ha en jobb.

Det var det!

Han spurte utviklingshemmede både med og uten jobb, og fant ut at de som hadde jobb, opplevde høyere livskvalitet enn de som ikke hadde arbeid!

Undersøkelsen er ikke bare et bevis på at våre medlemsbedrifter sørger for utviklende hverdager til mange tusen mennesker.

Det er er også et viktig argument for å øke antall tilrettelagte jobber.

67 prosent av personer med lettere utviklingshemning har ingenting å stå opp til, verken jobb eller dagsentertilbud. Visste du det?

Kilder:

Reinertsen, Stian (2015): Arbeid, dagaktivitet, livskvalitet og utviklingshemning. Trondheim: NTNU

Engeland, Jeanette & Langballe, Ellen Melbye (2017): Voksne og eldre med utviklingshemning: Hvor mange er i jobb, hvor mange mangler tilbud, og hva er alternativene? Tønsberg: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.