Hvordan kan FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne bidra til bedre tjenester og politikk på området? Og hvordan ser diskrimineringssituasjonen ut for utviklingshemmede i dag? Er vi så flinke som vi tror?

Cato Brunvand Ellingsen gir deg noen svar på ASVLs Fagkonferanse!