Jobbgaranti for utviklingshemmede

8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 år har ikke jobb, ifølge rapport (Wendelborg, Kittelsaa og Wik 2017)

Hvert år går det ut 800 elever med et sannsynlig behov for tilrettelagt arbeid, ifølge beregninger fra ASVL. Siden 2009 har det kun kommet til i snitt 300 nye jobber pr år. Med andre ord er det en solid mangel på jobber, og køene vokser.

ASVL mener:

Det må innføres en jobbgaranti for utviklingshemmede som kan og vil jobbe etter endt skolegang. 

Kilde:

Wendelborg, Christian, Kittelsaa, Anna M & Wik, Sigrid. E. (2017): Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning. Trondheim: NTNU.