Jobbgaranti for utviklingshemmede

8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 år har ikke jobb, ifølge rapport (Wendelborg, Kittelsaa og Wik 2017)

Hvert år går det ut 800-1.000 elever med et sannsynlig behov for tilrettelagt arbeid, ifølge beregninger fra ASVL. I regjeringen Solbergs tid har det kun kommet til i snitt 340 nye jobber pr år. Med andre ord er det en solid mangel på jobber, og køene vokser.

ASVL mener:

Det må innføres en jobbgaranti for utviklingshemmede som kan og vil jobbe etter endt skolegang. 

Kilde:

Wendelborg, Christian, Kittelsaa, Anna M & Wik, Sigrid. E. (2017): Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning. Trondheim: NTNU.