Og opptrappingsplan.

Foto: Stortinget

Glåmdalen har de siste dagene rettet oppmerksomheten mot hvordan vekstbedrifter gjør arbeid mulig for alle.

Først fikk vi lese historien om Zemedkun, som fant veien til arbeidslivet gjennom Ny Vekst og Kompetanse (faksimile).

Så leste vi om Robert, som fikk tilrettelagt jobb på gård, også ved hjelp av Ny Vekst og Kompetanse (faksimile)

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) tar nå til orde for 1.000 nye tilrettelagte jobber, og mener det må på plass en opptrappingsplan.

– Dette må inn på budsjettet, og jeg håper å få med meg et flertall på dette. Alle snakker jo så pent om det og regjeringen snakker om integreringsdugnad. Men dette er folk som har rett til arbeid som deg og meg, så det blir feil å kalle det for dugnad, sier Karin Andersen til Glåmdalen (faksimile).