Oslo Economics kom i 2020 med en rapport om Arbeidsforberedende trening. (Oslo Economics 2020)

Rapporten dokumenterer at tiltaket er et vellykket tiltak, selv om resultatene (i form av hvor stor andel som går over til jobb eller skole) varierer. Rapporten påpeker også på at tiltaksdeltakerne har omfattende utfordringer, og at resultatene som oppnås, må sees i lys av det.

Den samme rapporten dokumenterer også at det mange steder er opptil seks måneders ventetid for å komme inn i tiltaket.