Foto: Shutterstock.com

Få med deg nyttig webinar om eierstyring.

Har din bedrift en god dialog med eierkommunen(e)?

En god dialog og en tydelig eierstyring gir store fordeler både for bedriften og eieren. I tillegg gir det flere muligheter for tiltaksansatte- og deltakere i form av oppdrag og nye arbeidsarenaer.

Men mange tiltaksarrangører er usikre på hvordan eierstyringen bør foregå. Mange trenger også tips og inspirasjon til hvordan de kan få til en bedre dialog.

20. oktober arrangerer Samfunnsbedriftene et webinar om nettopp eierstyring. Samfunnsbedriftene har offentlige eide bedrifter som sine medlemmer, og vet derfor mye om hva som skal til for å lykkes. 

Setter eierstyring på dagsorden

-Samfunnsbedriftene mener det er viktig å bidra til at kommunene blir bedre på eierstyring. Vi har samarbeidet med KS om dette og temaet har vært på dagsorden i alle KS’ fylkesstyrer over hele landet i år. Nå jobber vi med å få dette høyere opp på agendaen også i kommunenes folkevalgtopplæring, forteller juridisk direktør i Samfunnsbedriftene, Agnete B. Sommerset.

Agnete B. Sommerset

Sommerset står selv for et av innleggene i webinaret. Hun vil forklare hvordan eierstyring og eierdialog gjøres i praksis, og tar utgangspunkt i et eget hefte som KS har utarbeidet, i samarbeid med Samfunnsbedriftene. Heftet har fått navnet: Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll.

ASVLs Rune Kvarme kommer for å orientere om Inkluderende Kommune. Ordningen har som formål å legge til rette for et tettere samarbeid mellom eierkommunene og deres vekstbedrifter.

Rune Kvarme

Lær av andres erfaringer

I webinaret får du også innsikt i ulike aspekter ved eierstyring, gjennom en panelsamtale der deltakerne deler sine erfaringer. I panelsamtalen, som ledes av Anna Ljunggren fra Samfunnsbedriftene, møter du: Daglig leder Ingalill Råket (Allvekst), fylkespolitiker og tidligere ordfører for Viken/Drammen Tore Opedal Hansen, og ordfører i Søndre Land Anne Hagenborg.

Både Opedal Hansen og Hagenborg har bidratt med sine erfaringer i lignende webinarer tidligere. 

– Som ordfører i en relativt liten kommune, men hvor vi samarbeider med omkringliggende kommuner om en rekke lovpålagte tjenester, er det svært viktig for meg å holde meg oppdatert på lover og regler knyttet til eierstyring, sier ordfører i Søndre Land, Anne Hagenborg.

Anne Hagenborg

– Innlegget fra Sommerset i Samfunnsbedriftene har gitt meg gode tips om eierstyring som jeg har tatt med meg i arbeidet med de kommunalt eide bedriftene vi har her, i og rundt Søndre Land. Jeg ser frem til å dele erfaringer rundt hva som fungerer sett fra en ordførers side på det kommende webinaret, sier hun.

God eierstyring gir flere muligheter

Kommunen har over tid jobbet med et eget folkehelseprosjekt, der økt tilknytning til arbeidslivet er et viktig innsatsområde.

I den forbindelse har kommunen inngått samarbeid med vekstbedriften Sølve på flere nye felter. Samarbeidet har blitt trukket frem som et eksempel til etterfølgelse på ASVLs konferanser.

-Vi er veldig glade for å ha en eier som vet hva de vil med eierskapet, og som bruker den kompetansen vi har for utvikle nye løsninger og tjenester til beste for kommunens innbyggere, sier daglig leder i Sølve AS, Rita Sandnes. 

Rita Sandnes

Hun understreker at tett dialog og tydelig eierstyring har vært viktig for å lykkes. 

-Dette går begge veier: Vi i bedriften får god kjennskap til hva kommunen ønsker å prioritere, mens eieren får fullt utbytte av den ressursen som ligger i å eie en bedrift med spesialkompetanse på arbeidsinkludering, sier Sandnes.

Behov for mer kunnskap

Selv om Søndre Land kommune har lyktes bedre enn mange med dialog eierstyring, er det mange ASVL-medlemmer som skulle ønske forholdet til eier var tettere. 

-Vårt inntrykk er at kommunalt eide selskaper opplever at eierne deres er noe fraværende. Samtidig kan det med jevne mellomrom komme utsagn om manglende demokratisk kontroll med kommunalt eide selskaper, og påstander om at selskapene lever sine egne liv. Vi i Samfunnsbedriftene mener at disse utsagnene skyldes at eiere ikke kjenner godt nok til de verktøyene for god eierstyring som ligger i rammeverket til selskapene de eier, sier Sommerset.

Hun oppfordrer både daglig ledere og styremedlemmer i vekst- og attføringsbedrifter, og representanter for eierne, til å melde seg på webinaret.

Webinaret er digitalt, og arrangeres 20. oktober. Det tilbys til gunstige priser. 

Se mer informasjon om kurset i vår kurskalender