Informasjon om studiet

ASVL har sammen med Fagskolen Oslo tilpasset et veilederstudium for arbeidsveiledere i VTA. Veilederstudiet baserer seg på “Veiledning av lærlinger – for instruktører og faglige ledere – med ansvar for opplæring i bedrift”  og det hentes ut temaer fra studiet “Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming”.

Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av Fagskolen Oslo, ressurspersoner fra medlemsbedrift og ASVL som har skreddersydd innholdet i studiet slik at det også omfatter veiledning av ansatte i VTA og lærekandidater. ASVL kommer til å undervise på del-temaer.

Om Fagskolen

En fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som utvikles i samarbeid med nærings- og arbeidsliv. Utdanningen bygger på fag-/ svennebrev eller på grunnlag av realkompetanse. De ulike utdanningene har en varighet fra ett til to år, og tilbys som heltids- eller deltidsstudier, på campus eller som nettstudier. Fagskoleutdanningen gir studiepoeng og er en fullverdig høyere utdanning.

Nøkkelinformasjon

Dato: 1årig digitalt studium med fysisk oppstart 30. januar 2023 

Sted: Scandic Oslo Airport, Ravineveien 15
Dato: 30. januar
Klokkeslett for fysisk samling: kl 10.00-17.00

Pris: kr 16 730 pr student inkl lunsj
Målgruppe: Arbeidsveiledere i VTA

 

Annen praktisk informasjon

  • Nettbasert studium med samlinger på kveldstid/ helg
  • Varighet: ett år
  • Studiepoeng: 30
  • Opptaksbetingelser: Studiekompetanse, eller mer enn 3 års realkompetanse (realkompetansevurdering), kan også resultere i kursbevis for de som ikke godkjennes for studiepoeng
  • Mulighet for å søke fagforbundene om støtte til gjennomføring av studiet
  • Her kan du se årsplanen for studiet
  • Her kan du se studieplanen for veilederstudiet

Påmelding

Meld deg på her

OBS! Studiet er bekreftet at skal gjennomføres og påmelding er bindende.

Har du spørsmål om realkompetansevurdering – ta kontakt med Rune Kvarme i ASVL.

For spørsmål om det faglige innholdet i studiet og årsplanen – ta kontakt med Olaug E. Vibe pr epost olaug.vibe@osloskolen.no eller pr tlf 488 66 810.