ASVL vil sette opp kurs i SIA – Strukturert Individuelt Arbeidsvurderingsverktøy.

Dato kommer. Les mer under:

Kursbeskrivelse:

Som veileder er din oppgave å bistå tiltaksdeltakeren til å finne sin vei i arbeidslivet. Ditt arbeid ender i en sluttrapport. Da er det viktig at dine vurderinger har et godt, faglig fundament.

Verktøyene og tenkemåtene du tilegner deg på vårt SIA-kurs gir deg det du trenger for å gjennomføre grundige kartlegginger på en strukturert og effektiv måte, og lage godt dokumenterte sluttrapporter – uten å bruke for lang tid.

Mer informasjon: SIA gir etterprøvbare og solide kartlegginger i AFT og VTA – på kortere tid

Sentrale emner:

  • Innføring i SIAs bakgrunn hos NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse
  • Innlæring av SIA-struktur
  • Gjennomgang av SIA-oppgaver
  • Perspektiver i datainnsamling og analyse
  • Trening og øvelser på bruk av struktur, oppgaver og analyse i reelle case
  • Varsomhet og etikk i vurderingsarbeidet
  • Bruk av SIA i sluttrapporter
  • Organisering av gjennomføring
  • Utvikling av SIA-oppgaver i egen bedrift
  • Bruk av SIA i ulike tiltak

 

Deltakere i kurset får Verktøyhefte og oppgavehefte, samt tilgang til oppgavene elektronisk.

Kursholder

Merethe Horgen, Fagutvikler hos ASVL. Hun har bygget erfaring i arbeidsinkluderingsbransjen siden 2003. Hun har erfaring fra praksisfeltet og en rekke tiltak både som veileder, teamleder, prosjektleder for kvalitetssikring og som Fag- og Utviklingsansvarlig hos Enter Kompetanse i Drammen. Merethe har blant annet vært prosjektleder for Arbeidsdirektoratets forsøk med Supported Employment hos Enter og har samarbeidet med Grete Wangen ved OsloMet/Seno om utvikling av kurs i kvalitetsrammeverket for SE, SEQF.

Målgruppe: Faglige ledere, veiledere i AFT og arbeidsledere i VTA
Dato/klokkeslett:
Mer info kommer

Pris
: Mer info kommer