Staten bestemmer i dag antall varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), mens kommunene bruker store summer på å aktivisere de som ikke har en slik plass. Kommunene kan spare mye penger ved å opprette flere jobber, påpeker Frps Jan Steinar Engeli Johansen, som nå vil ta opp saken med arbeids- og sosialkomitéen.

2018-11-14 Stortinget-Engeli.jpg

ASVL arrangerte nylig Årets Viktigste Frokost på Eidsvolls Plass, der stortingsrepresentanter, blant annet fra arbeids- og sosialkomitéen og finanskomitéen, ble invitert ut til å spise frokost sammen med arbeidstakere som har Varig tilrettelagt arbeid.

Under frokosten fremmet ASVL et krav på 2.000 nye tilrettelagte arbeidsplasser innen utgangen av stortingsperioden.

Jan Steinar Engeli Johansen (FrP) er medlem av finanskomitéen. Han bet seg merke i Victor Normans poeng om at Varig tilrettelagt arbeid er selvfinansierende.

-Det dette koster staten, sparer kommunene, sa Norman.

Med utgangspunkt i dette, vil Engeli Johansen foreslå at staten øker antall VTA-plasser og finansierer dette med tilsvarende reduksjon i kommunenes overføringer. Han vil ta opp forslaget med sine kolleger i arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget.

Han har stor tro på at man kan gjøre noe med problematikken og få enda flere i jobb.

-Tanken om mer statlige overføringer og mindre overføringer til kommunen, kan høres skremmende ut for lokalpolitikere, men her kan vi spare store summer. Om flere får VTA-plass, kan kommunen frigjøre midler som i dag brukes på andre dyre tiltak. Det må være et mål at flere kommer i jobb, sier Engeli Johansen.

Han legger til at det er viktig at folk får brukt arbeidsevnen sin.

-Vi kan ikke gå rundt og vite at nesten 7 av 10 med lettere utviklingshemning med arbeidslyst og arbeidsevne ikke får bidra til fellesskapet. Folk som vil bidra, skal få muligheten til å være en bidragsyter, ikke bare en mottaker, sier Engeli Johansen.

FAKTA

  • 67 prosent av personer med lettere utviklingshemning har verken arbeid eller dagtilbud

(Referanse: Engeland, Jeanette & Langballe, Ellen Melbye (2017): Voksne og eldre med utviklingshemning: Hvor mange er i jobb, hvor mange mangler tilbud, og hva er alternativene? Tønsberg: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.)

  • Kun 15 prosent av utviklingshemmede mellom 18 og 25 år har varig tilrettelagt arbeid

(Referanse: Wendelborg, Christian, Kittelsaa, Anna M & Wik,Sigrid. E. (2017): Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning. Trondheim: NTNU.)