Denne rapporten dokumenter utdanningsnivået blant ansatte hos medlemmer av ASVL og Attføringsbedriftene i NHO.

Sammendrag fra rapporten:

Funnene i undersøkelsen samsvarer med funnene fra en undersøkelse gjennomført av Telemarksforskning i 2009 og viser at kompetansen blant ansatte i attførings- og vekstbedrifter generelt sett er høy. Særlig blant de attføringsfaglige medarbeiderne er kompetansen høy, mens den er betydelig lavere for medarbeidere knyttet til produksjon.

I rapporten gis en oversikt over opplæringstilbudet i regi av bransjeorganisasjonene. I Norge finnes det ikke et offentlig utdanningstilbud som dekker attføringsfeltet. Dette innebærer at kostnadene ved (videre-)utdanning betales av bransjen selv. Siden begynnelsen av 2000-tallet er det i samarbeid med høyskolesystemet bygget ut et relativt omfattende opplæringssystem initiert og hel- eller delfinansiert fra bransjehold.

Les hele rapporten her