Korona: Følg nasjonale og lokale råd og anbefalinger

Oppdatert 25. mars 2021

Smittesituasjonen er fortsatt uavklart i Norge. 

Det er store lokale variasjoner, og utbrudd med mer smittsom variant av viruset, kompliserer bildet.

Vi oppfordrer alle tiltaksarrangører om å fortsette å følge nasjonale råd og anbefalinger, og samtidig være oppmerksomme på lokale restriksjoner.

Du finner oppdatert informasjon om nasjonale råd og anbefalinger på helsenorge.no og fhi.no.

Skjerpede tiltak

For å holde spredning av det muterte viruset nede, innførte regjeringen i slutten av mars særlig skjerpede tiltak over hele landet.

Det første omfattende utbruddet av mutert virus, var i Nordre Follo. Arbeids- og velferdsdirektoratet sendte 23. januar ut et notat der de ba fylkene diskutere hva den nye situasjonen ville innebære for tiltaksgjennomføringen i kommunene som da ble berørt.

I notatet fra direktoratet står det: 

«For VTA har tiltaksarrangør et arbeidsgiveransvar. Tiltaksarrangør må foreta en individuell og helhetlig vurdering av situasjonen til brukerne hvorvidt bruker skal delta på tiltaket eller holde seg hjemme.», skriver direktoratet.

Videre skriver direktoratet at arbeidsmarkedstiltak bør gjennomføres digitalt.

Vær oppmerksom på endring av tiltaksnivå

Senere har det muterte viruset spredt seg over store deler av landet.

Lokale og nasjonale innskjerpinger vil oppstå, avhengig av smittesituasjon.

Oppsummert oppfordrer ASVL bedriftene til å:

  • Gjennomføre gode smittevernvurderinger, både individuelt, og for arbeidsplassen totalt
  • Gå i dialog med kommunehelsetjenesten, som kan bistå med faglige vurderinger når du har behov for det
  • Gå i dialog med NAV fylke om gjennomføring av Arbeidsforberedende trening

Bruk gjerne vår sjekkpunktliste for smittevern i VTA i dine vurderinger.

Se også vår guide: Gode råd og tips om smittevern