Korona: Slik er den nye hverdagen

 

Oppdatert 1. september 2020

Pandemien er langt fra over, og utviklingen har vist at smitten kan blusse opp igjen.

Vi anbefaler at alle fortsatt er påpasselige med smittevern, følger de råd og anbefalinger som kommer fra helsemyndighetene.

Du finner nyttig info på helsenorge.no og fhi.no.

Plan for smittevern 

Det er viktig at du har en skriftlig plan over smitteverntiltakene som bedriften gjennomfører. Planen gjør det enklere å systematisere tiltakene, men det er også din skriftlige dokumentasjon på hva bedriften gjør for å hindre smitte.

Det kan være aktuelt å be enkeltpersoner om å holde seg hjemme dersom det er vanskelig å opprettholde smittevern. Vi anbefaler at du bruker vår sjekkpunktliste for smittevern når du skal foreta individuelle vurderinger. 

Normal drift så langt det lar seg gjøre

Siden før sommeren har NAV lagt opp til en normalisering av tiltakene. I praksis betyr dette at det forventes at bedriftene er åpne, og at de tilbyr et trygt arbeidsmiljø til tiltaksdeltakere og ansatte. Men det er forståelse for at smitteverntiltak fører til at driften og tilbudet må tilpasses. Det kan for eksempel være at ikke alle ansatte er til stede på samme dag, eller at arbeidsdagen blir delt opp slik at ulike grupper har ulike arbeidstider.

Les hva NAV skriver om korona og arbeidsmarkedstiltak 

I dette skrivet finner du føringer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til bransjen.

Ved smitteutbrudd

Det er ikke usannsynlig at bedriften kan bli rammet av et lokalt smitteutbrudd. Vi vil anbefale deg å få på plass en plan for hvordan din bedrift vil håndtere et eventuelt utbrudd.  

Ta utgangspunkt i myndighetenes føringer for isolering og karantene. Kartlegge hvem som kan regnes som nærkontakter til de smittede. 

Planen bør være detaljert, og må også inneholde punkter om hva slags kommunikasjon som er nødvendig til hvilke målgrupper. Det er mange gode tips å hente hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om krisekommunikasjon. 

Ellers viser vi til våre Spørsmål og Svar om smittevern i vekst – og arbeidsinkluderingsbedrifter, der vi besvarer en del spørsmål som kom opp i forbindelse med vårt webinar 21. august.