Foto: Shutterstock.com

Sist oppdatert: 9. juni

Helt overordnet oppfordrer vi alle bedrifter om å lytte til helsemyndighetenes råd, og så langt det lar seg gjøre bidra til mindre smittespredning. Du finner nyttig info på helsenorge.no og fhi.no.

Rutinene og reglene for arbeidsmarkedstiltak, slik de er angitt under, gjelder fra 13. mai.

NAVs retningslinjer legger til grunn en mer normalisert gjennomføring av tiltakene.

Les mer på nav.no.

Du kan også lese Arbeids- og velferdsdirektoratets skriv til bransjeorganisasjonene

De nye retningslinjene fra 13. mai innebærer:

 

Varig tilrettelagt arbeid

  • Tiltaksansatte i Varig tilrettelagt arbeid kan møte på jobb etter at bedriften har foretatt en smittevernvurdering, og sett til at tiltak for smittebegrensning er iverksatt på arbeidsplassen. Bruk gjerne våre råd og tips om smittevern, og samarbeid med kommunehelsetjenesten.
  • Ansatte som har fått tilbud om å møte på jobb, men som likevel velger å ikke møte, har ikke krav på lønn

Arbeidsforberedende trening

  • Tiltaksansatte i Arbeidsforberedende trening kan møte til tiltak etter at bedriften har foretatt en smittevernvurdering, og sett til at tiltak for smittebegrensning er iverksatt på praksis-/arbeidsplassen til den aktuelle søkeren.
  • Dersom tiltaksarrangøren ikke kan gi et fysisk tilbud (for eksempel på grunn av begrensninger i kollektivtrafikken), skal tiltaksdeltakeren/-ansatt få et digitalt tilbud
  • Tiltaksdeltakere vil få ytelser fra NAV selv om de ikke kan møte i tiltak. For å få utbetalt tiltakspenger må brukeren svare «Ja» på spørsmål 2 om at brukeren har deltatt på kurs/tiltak og deretter krysse av for alle dager brukeren skulle ha deltatt i denne perioden
  • Normaliseringen innebærer at innsøkning av nye deltakere skal gå som før. Ta kontakt med NAV dersom innsøkning stopper opp eller går tregt.

Hva med koronavirus og personvern?

Datatilsynet gir følgende generelle råd:

  • Opplysninger om at noen er smittet med koronavirus er å regne som en helseopplysning.
  • Opplysninger om at en ansatt har returnert fra et såkalt «risikoområde» er ikke å regne som en helseopplysning.
  • Opplysninger om at noen er satt i karantene (uten å gi nærmere informasjon om årsaken) er ikke å regne som en helseopplysning. Selv om det å være i karantene ikke er å regne som en helseopplysning, er det likevel fortsatt en personopplysning. Dette stiller krav til behandlingen av opplysningene.

Les mer om koronavirus og personvern på denne siden

Lurer du på noe? Ta kontakt med ASVL på mobil eller e-post. Du finner kontaktinformasjon til hver enkelt medarbeider på asvl.no