Koronavirus: Spørsmål og svar

Pandemien fører til mange spørsmål for vekst- og attføringsbedrifter. Her er svar på noen av de viktigste.

Sist oppdatert: 18. mai

Helt overordnet oppfordrer vi alle bedrifter om å lytte til helsemyndighetenes råd, og så langt det lar seg gjøre bidra til mindre smittespredning. Du finner nyttig info på helsenorge.no og fhi.no.

Rutinene og reglene for arbeidsmarkedstiltak, slik de er angitt under, gjelder fra 13. mai. NAV forventer ikke normal drift, men alle tiltaksdeltakere skal få et så normalisert tilbud som det er mulig å gi i denne situasjonen, etter individuelle vurderinger for de ulike tiltaksdeltakerne.

Les mer på nav.no.

Skal tiltaksansatte i Varig tilrettelagt arbeid møte på jobb?

NAV skriver: Arbeidsmarkedstiltakene Oppfølging, Avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, arbeidsforberedende trening (AFT), varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsmarkedsopplæring (AMO) gruppe kan begynne en normalisering av sitt tilbud fra 13. mai. Senest fra 18. mai skal leverandørenes lokaler være åpne, under forutsetning av at aktuelle smittevernsregler kan følges.

Dette betyr: For hver enkelt arbeidstaker i VTA må du vurdere smitterisiko opp mot vedkommendes arbeidsoppgaver før du eventuelt kaller arbeidstakeren inn på jobb. Benytt ASVLs sjekkpunktliste, og gjør gjerne vurderingen i samråd med kommunehelsetjenesten. 

Les også våre råd og tips om smitteverntiltak i bedriften

Skal deltakere i Arbeidsforberedende trening møte?

Også for Arbeidsforberedende trening gjelder normalisering av tilbudet fra 13. mai, såfremt aktuelle smittevernsregler kan følges. Arbeidspraksis/arbeidsutprøving i det ordinære arbeidsliv som gjennomføres i regi av en tiltaksleverandør kan gjenopptas dersom smittevernregler følges. Tiltaksleverandør skal forsikre seg om at de enkelte arbeidsplassene følger smittevernregler før en tiltaksdeltaker utplasseres hos en arbeidsgiver.

Hva med digital oppfølging?

Ikke alle bedrifter vil kunne ha alle deltakere inne samtidig på grunn av smittevernhensyn. I enkelte områder er det også begrensninger på kollektivtrafikken, da kun 50 prosent av kapasiteten kan utnyttes. Dersom bedriften ikke kan gi et fysisk tilbud, skal deltakeren få et digitalt tilbud.

Får tiltaksdeltakerne utbetalinger fra NAV når de ikke møter?

Ja. For å få utbetalt tiltakspenger må brukeren svare «Ja» på spørsmål 2 om at brukeren har deltatt på kurs/tiltak og deretter krysse av for alle dager brukeren skulle ha deltatt i denne perioden.

Hva skjer med innsøkning av nye deltakere til Arbeidsforberedende trening?

Ettersom NAV nå ønsker normalisert drift av tiltakene, forventes det at innsøkning vil gå som før. Ta kontakt med NAV dersom innsøkning går tregt, eller er stoppet opp.

Koronavirus og permittering:

Enkelte VTA-ansatte må fremdeles holde seg hjemme fordi smittevernsituasjonen tilsier det, eller på grunn av vanskeligheter med kollektivtrafikk. Disse medarbeiderne har ikke status som permittert etter Hovedavtalens strenge regler. Dersom noen blir permittert etter Hovedavtalens regler, har de ikke rett på lønn. Ansatte som velger å holde seg hjemme, har heller ikke rett på lønn.
Tilskudd vil bortfalle dersom man ikke opprettholder bemanningen i avtalen som gjelder for Varig tilrettelagt arbeid – altså at det er én veileder pr fem deltakere.
Det betyr: Du kan permittere veiledere dersom du har tettere bemanning enn én veileder pr fem deltakere i VTA. Men du kan altså ikke gå under bemanningsnormen.

For veiledere i Arbeidsforberedende trening vil samme prinsipp gjelde – men her er nedre bemanning én veileder pr seks deltakere.

Bedriftene må for øvrig, ut fra sin økonomiske virkelighet, vurdere hvilke tiltak som er nødvendig.

I denne situasjonen minner vi om hovedavtalenes bestemmelse om at det ikke skal fattes beslutninger som er av viktighet for de ansatte før de ansatte ved sine tillitsvalgte er gitt mulighet til å komme med sine synspunkter på eventuelle tiltak.

Regjeringen har besluttet at arbeidsgiverperioden ved permittering blir endret fra 15 til 2 dager.

På denne siden finner du mer inngående informasjon om permittering.

Her finner du eksempel på et permitteringsvarsel

Hva med koronavirus og personvern?

Datatilsynet gir følgende generelle råd:

  • Opplysninger om at noen er smittet med koronavirus er å regne som en helseopplysning.
  • Opplysninger om at en ansatt har returnert fra et såkalt «risikoområde» er ikke å regne som en helseopplysning.
  • Opplysninger om at noen er satt i karantene (uten å gi nærmere informasjon om årsaken) er ikke å regne som en helseopplysning. Selv om det å være i karantene ikke er å regne som en helseopplysning, er det likevel fortsatt en personopplysning. Dette stiller krav til behandlingen av opplysningene.

Les mer om koronavirus og personvern på denne siden

Hva skjer med ASVLs kurs?

ASVL arrangerer digitale kurs, se vår kurskalender. De fleste kurs og konferanser som er basert på fysisk tilstedeværelse, er utsatt eller avlyst frem til sommeren.

Deltakere på kurs som allerede er bekreftet, skal ha mottatt en egen e-post om avlysning. I første omgang er kurs frem til og med sommeren avlyst, men det vil vurderes fortløpende om ytterligere kurs skal kanselleres. Det vil i så fall bli sendt ut informasjon til alle påmeldte for hvert enkelt kurs så snart et kurs blir besluttet kansellert.

Kommunen ber bedriften bidra til bemanning av omsorgsbolig. Hva svarer vi?

ASVL oppfordrer medlemmene til å bidra i den store dugnaden. Dersom kommunen bidrar økonomisk og endrede arbeidsoppgaver aksepteres av den enkelte ansatte, kan dette være en hensiktsmessig løsning.

Hvordan får jeg tak i ASVL?

ASVL opprettholder full tjeneste. Men våre fastlinjer vil for det meste ikke være bemannet.Vi ber deg derfor ringe direkte til en av medarbeiderne på mobiltelefon, eller sende e-post.På denne siden finner du kontaktinfo til hver enkelt medarbeider i sekretariatet.