Til tross for trange tider i Svelvik kommune, går kommunestyret inn for flere tilrettelagte jobber. Årsaken er at det vil lønne seg på sikt.

Pernille Ingwardo på Økern OPT pakker varer i pappesker
Foto: Joakim S. Enger

Fire arbeidssøkere får nå mulighet til å bidra i arbeidslivet, etter at kommunestyret i Svelvik Produkter besluttet å bidra til finansieringen, skriver Svelviksposten.

Når nye tilrettelagte jobber (Varig tilrettelagt arbeid) skal på plass, forutsetter det først at Stortinget har bevilget penger i statsbudsjettet. Deretter må kommunen på plass med en medfinansieringsandel, slik et samlet kommunestyre her har gjort.

– Jeg synes det er veldig betryggende å se hvor bred tilslutning partiene har om Svelvik Produkter. Selv om kommunen er i en trang økonomisk situasjon legger vi til rette for dette. De kostnadene vil man fort hente igjen på et annet budsjett, sa Inge Høyen (Sp).

Dag Sandvik, direktør i ASVL – arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter mener flere kommuner burde gjort som Svelvik.

– Mange kommuner velger å tilby dagsenterplass også til utviklingshemmede med arbeidsevne. Da får ikke arbeidstakeren bidratt i arbeidslivet. Ikke lønner det seg for kommunen heller. Da Rettighetsutvalget la frem sin rapport i 2015, påpekte utvalgets leder Osmund Kaldheim at en plass i kommunalt dagaktivetstilbud kan koste kommunen opp til 10 ganger så som det kommunen betaler for en tilrettelagt arbeidsplass, sier han.

Ettersom regjeringen gjennom Granavolden-erklæringen har valgt å satse på Varig tilrettelagt arbeid, er det mange steder i landet som i disse dager får mulighet til gjøre arbeid mulig for flere.

Likevel er det altfor få arbeidsplasser.

Faktisk står hele 8 av 10 utviklingshemmede uten arbeid når de er ferdige på skolen, ifølger NTNU-rapporten Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning (Wendelborg, Christian, Kittelsaa, Anna M. & Wik, Sigrid E., 2017)

-Derfor krever vi 100 prosent jobbgaranti for utviklingshemmede som kan og vil jobbe etter endt skolegang, sier Dag Sandvik.

ASVL og vekstbedriftene vil i slutten av august arrangere Årets Viktigste Frokost. Aksjonen er landsomfattende.

-Da vil vi fremme jobbgarantien som et nasjonalt krav, forteller Sandvik.

Referanser:

Wendelborg, Christian, Kittelsaa, Anna M. & Wik, Sigrid E. (2017): Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning. Trondheim: NTNU.