INKLUDERINGSDUGNADEN: Yrker forsvinner, jobber endres og kompetansekrav øker. Har arbeidslivet blitt en stadig mindre boks hvor noen er innenfor og andre utenfor? Da er det på tide å sprenge boksen. Leserinnlegg av Monica Volden Sivertsen, på vegne av Durapart AS, Avigo AS, Lisand AS, Proflex AS, SetPro AS og Mølla Vekst i Aust-Agder.

Yrker forsvinner, jobber endres og kompetansekrav øker. Har arbeidslivet blitt en stadig mindre boks hvor noen er innenfor og andre utenfor? Da er det på tide å sprenge boksen.

For å komme på såkalt rett hylle, må vi kjenne våre evner og interesser. Vi må kjenne ulike yrker og muligheter. Vi må vite hvem vi er, hva vi kan og hva vi vil. Det krever kunnskap og kompetanse; om arbeidslivet men ikke minst om oss selv. Og det hele skjer i en verden i omstilling, endring og overgang. For framtidens arbeidstagere er opplevelsen av muligheter proporsjonal med usikkerheten. Vi mennesker, sørlendinger inkludert, er i natur trygghetssøkende. Det er derfor det å havne på rett hylle i en forutsigbar jobb har vært et forståelig ideal, men som i stadig større grad utfordres.

Vår erfaring er at mange trenger å bygge konkret kompetanse i å håndtere overganger og leve med usikkerhet. Vi kaller det karrierekompetanse. Som jobbveiledere slår det oss at arbeidslivet kan beskrives som en boks. En boks hvor jobber og muligheter er pakket inn. Er du først kommet innenfor, står du rimelig støtt. Men for å komme deg inn må du kjempe. Å finne sin plass er sannelig ikke alltid lett – særlig om ikke alt er helt A4. For eksempel at du er ung og usikker; at du er ny i landet og fersk i språket; at du har helsemessige utfordringer; at du har strevd med rus.

Vi ser unge mennesker som nærmest har fått uføretrygd i 18-årsgave. Uten sjansen til å prøve seg i arbeid, parkeres de. Vi ser mennesker som har språk som største barriere, som helt slutter å sysle med noe i redsel for å mislykkes. Vi ser erfarne arbeidstagere miste gnisten, fordi ingen trenger de. Og det er her vi i våre bedrifter i arbeid& inkludering kommer inn med vår ekspertise på karriereveiledning og arbeidstrening.

Vi vil sprenge boksen, utvide boksen; Utvide arbeidslivet slik at flere får ta plass og bidra. Vi ser at det er mulig. Veiledere i våre bedrifter erfarer hver dag at selve arbeidssituasjonen, det å gå på jobb, skaper karrierekompetanse. Hvorfor? Jo, fordi folk får erfare hva som kreves, og de erfarer å mestre, at noen tror på dem:

  • Oppfølgingstilbudet våre bedrifter i samarbeid har gitt på vegne av Nav de siste to årene har gjort at 2 av 3 har kommet i arbeid eller utdanning. Over 600 personer, hvor alternativet for mange kunne vært uføretrygd.
  • Forskning viser at utviklingshemmede i arbeid har høyere livskvalitet enn de som ikke har det. Også i varig tilrettelagt arbeid bygges karrierekompetanse og mestring. Arbeidsliv er bra for de aller fleste. Likevel vet vi at 2 av 3 utviklingshemmede stort sett sitter hjemme, de har ikke arbeid og ikke dagtilbud (rapport fra Aldring og Helse, Jeanette Engeland)

I våre bedrifter i Arbeid & inkludering og i ASVL vet vi at det finnes arbeidsgivere og kolleger som vil sprenge boksen. Vi møter åpne arbeidsgivere som ser verdien i utenforskapet. Vi kan mye om hva som trengs og hvordan vi kan gi mennesker utbytte av arbeidstrening og karriereveiledning.

Vi trenger flere for å bygge opp en bank for å håndtere livet på tross av endring, digitalisering og automatisering og som ser muligheter i det å inkludere.

Vårt budskap under Arendalsuka er at vi vil sprenge boksen, slik at flere får ta plass og bidra. Det krever mye av individene, av arbeidsgiverne, av skolesystemet, av myndighetene. Og det krever at vi som arbeider med karriereveiledning får til bærekraftig jobbmatch og bli partnere for arbeidsgiverne. Vi har sett mange eksempler på at arbeidsgivers og arbeidstakers behov matcher og fører til verdiskapning for begge parter og samfunnet vinner – boksen sprenges!