Du logger deg inn i det sorte vinduet under med passordet du har fått tilsendt på epost.

Ønsker du tilgang uten å ha meldt deg på?
Ta kontakt med hilde@asvl.no


 

2021: Et krevende år på arbeidsmarkedet – Hvordan kan NAV og bransjen bistå de som trenger det mest?

v/Kjell Hugvik, Arbeids- og tjenestedirektør i NAV

Ett år med pandemi, og ett år med permittering og økende arbeidsledighet. NAV og vekstbedriftene har store oppgaver i tiden som kommer. Hva tenker NAV om mulighetene fremover, og hvilken rolle kan vekstbedriftene ha i krafttaket som venter?

 

Bærekraft i vekstbedrifter – Sula Bedriftsteneste og Nordpolen Industrier viser vei!

v/Turid Humlen, styremedlem i Sula Bedriftsteneste, og medarbeidere i  Nordpolen Industrier (Se under)

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer i verden innen 2030. Bli inspirert av to bedrifter som for lengst har satt bærekraft på arbeidsplanen, og som har blitt lagt merke til for innsatsen!

Fra Nordpolen Industrier møter du Maja Frømyr, som er kjøkkenmedarbeider på Nordpolen. Det siste året har hun jobbet på kjøkkenet med våre nye produkter. Hun er blitt helt rå til å lage knekkis av mask!

I tillegg møter du Camilla Asbjørnsen, en ivrig kjøkkenmedarbeider som har full oversikt over alle produktene til Nordpolen, og som har sitt engasjement i alt fra oppvask til mask-produksjonen.

Og du treffer Etti Salomonsen, kjøkkensjef på Nordpolen og den som har utviklet mask-produktene. Hun er veldig opptatt av at produktene skal bidra til å være arbeidsoppgaver for VTA-ansatte, og at produktene skal være et håndverk og uten kjemisk tilsetningsstoffer. -Det gjelder å ha det gøy med et proft utrykk i lag med herlige kollegaer, sier hun.

 

Jobben er ikke gjort – utviklingshemmede blir fortsatt diskriminert

v/ Cato Brunvand Ellingsen, vernepleier

Hvordan kan FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne bidra til bedre tjenester og politikk på området? Og hvordan ser diskrimineringssituasjonen ut for utviklingshemmede i dag? Er vi så flinke som vi tror?

 

Ord i krise – refleksjoner om håp i koronaens skygge

v/Henrik Syse, filosof

Vi står i en krise, men hvor går veien videre? Henrik Syse hjelper oss med å løfte blikket og se oss selv og våre handlinger i en større sammenheng. Foredraget strekker seg utover koronakrisen, og kan være til trøst og hjelpe oss å tenke klarere under kriser og i vanskelige tider.

Info og påmelding