ASVL har i samarbeid med Libra Helse og kosthold laget et E-læringskurs for VTA- ansatte, innen Kosthold, livsstil og fysisk aktivitet.

Dette er et kurstilbud til våre tiltaksansatte som har behov for økt kunnskap om mosjon og kosthold.

Kurset består av 25 undervisningstimer fordelt på 10 møter+ e- læring.
Kurset ledes av veileder fra Libra Helse og kosthold.

Tre ulike kroppstyper

Over ser du “LateLeif”, “FriskeFrank” og “SunneSusanne”

Vi vet at endringsarbeid tar tid. For å sikre innlæring av nye vaner trenger deltakerne oppfølging.
Det er derfor viktig at en veileder fra bedriften deltar på kurset. Denne veilederen bør ta ansvar for å følge opp arbeidet videre. Det stilles lite/ ingen krav til datakompetanse da programmet er veldig enkelt å bruke.

Kurskonseptet har blitt prøvd ut i 4 bedrifter med veldig gode resultater. deltakerne har blitt lettere, har fått bedre form, humøret og livsgleden har økt, og det har også prestasjonene på jobb. Deltakerne orker mer, tar færre pauser, og det smitter over på de andre.

Kurspris pr. deltaker er 3.900 kr.
Dette inkluderer: Undervisningsmateriell, Kursbok, Ingredienser til matretter
Tilgang til e-læringsprogrammet et år etter kursets slutt.

ASVL har i samarbeid med Libra Helse og kosthold, NFU og Atlantia utviklet et e-læringsverktøy som skal bidra til å opprettholde interressen og dynamikken rundt innlæringen og vedlikeholdet av endringsarbeidet.
Prosjektet er ledet av /i regi av Populus-studieforbundet folkeopplysning. Det er gitt midler fra VOX til prosjektet.

Her finner du brosjyre om kurset.

Interessert? Ta kontakt med Lise Oppegaard, telefon 22 03 30 54.