I samarbeid med Libra tilbyr vi to E-læringskurs i kosthold, livsstil og fysisk aktivitet.

Fruktkurv med bananer, druer, kiwi, pære, gulrøtter, og eple

Kursene kan legges inn under forskjellige tiltak, som for eksempel APS og arbeidsrettet rehabilitering, og kan passe for alle som har livsstilsproblematikk knyttet til kosthold, fysisk aktivitet eller rusmisbruk. E-læringskurset Helse og Kosthold – Grunnkurs, er tilrettelagt for utviklingshemmede, men kan med fordel også brukes av andre.

Målet med kursene er blant annet å:

  1. Hjelpe tiltaksansatte til å få økt kunnskap om kosthold og fysisk aktivitet og dets betydning for en sunnere livsstil og bedre helse.
  2. Hjelpe mennesker, som har redusert arbeidsevne pga helseproblemer knyttet til negativ livsstil, tilbake i arbeid.

To modeller:

  1. Bedrifter som ikke har egen kompetanse til å drifte kost- og livsstilsendringskursene selv, kan kjøpe tjenesten av Libra Helse og Kosthold. Les mer her
  2. Bedrifter som har egen kompetanse, kan etter opplæring og sertifisering, arrangere kost- og livsstilendringskursene etter Libras konsept. Bedriften må da ha veileder som har helsefaglig bakgrunn, annen relevant kompetanse eller spesiell interesse for fagfeltet.

Opplæringen av veiledere i Vekstbedriftene for selv å kunne drifte kursene vil bestå av følgende: 2-dagers seminar, 10 ukers e-postkurs i kost- og livsstilsendring samt skriftlig kvalitetssikring av Libras konsept. Det sikres at opplæringen knyttes til bedriften og at Libra lærer opp ny veileder til redusert pris dersom det blir skifte i bedriftens personalsituasjon. Les mer her

Bred målgruppe

Det er tilpassede kursopplegg for ulike målgrupper med livsstilsproblematikk knyttet til kosthold, fysisk aktivitet eller rusmisbruk. Med enkle pedagogiske virkemidler tilrettelegges det for deltakernes ulike behov. Begge kursene er omfattende og favner de ulike målgruppene på flere områder i livet. Her kan det i tillegg til forbedret helse og sykdomsbilde nevnes økt mestringsevne, selvtillit, sosial trening og økt motivasjon til å gjøre endringer i livet.

Kursene passer også for dem som har ulike utfordringer som for eksempel lese- og skrivevansker, da det vektlegges mye visualisering og praktisk matlaging. For E-læringkurs Helse og Kosthold – Grunnkurs er det ikke forutsatt at deltaker skal ha kjennskap til bruk av PC. Les mer om de to kursene her ( Vedlegg 3 og vedlegg 4)

Om kursarrangørene

Vekstbedriftene har siden 2007 samarbeidet med Libra Helse og Kosthold – en landsdekkende kost- og livsstilsendringsaktør som tufter sitt konsept på anbefalinger fra helsemyndighetene. Vekstbedriftene har sammen med NFU bidratt i utviklingen av E-læringskurset Helse og Kosthold – Grunnkurs, og testgrupper har vist at kurset har gitt gode resultater.

Libra er tilknyttet Populus studieforbundet folkeopplysning og kommer dermed inn under voksenopplæringsloven. Kursledere/arrangører (herunder Vekstbedrifter som knytter seg til dette opplegget) mottar statstilskudd for sin kursvirksomhet.

ASVL har i samarbeid med Libra og andre utviklet et unikt kurstilbud tilpasset våre grupper. ASVL har på denne bakgrunn valgt Libra som en samarbeidspartner i fremtiden også fordi vi ser behov for at våre medlemsbedrifter trer inn på dette nye og viktige fagfeltet (og markedet) med en seriøs partner i ryggen. En opplæring av egne veiledere i våre bedrifter til å kunne drifte og arrangere ulike livsstilskurs selv er med på å øke vår attføringskompetanse.

Kursene kan i sin helhet inngå som livsstilsveiledning i anbud til NAV og kan legges inn i forskjellige tiltak.

For mer informasjon, kontakt Laila Hægh 957 54 282 eller på e-post laila.haegh@libra-helse.no eller Lise Oppegaard på tlf 22 02 30 50 eller på e-post lise@asvl.no