Flere studier ved høgskoler/universiteter er tilpasset bransjen. Se mer informasjon hos det enkelte studiested under, eller ta kontakt med Merethe Horgen.

Supported Employment og metoder i arbeidsinkludering

 

OsloMet:

Høgskolen i Østfold:

 

Karriereveiledning og karriereferdigheter

OsloMet:

 

Høgskolen i Innlandet:

 

USN -Universitetet i Sørøst-Norge:

 

Universitetet i Agder:

 

Høgskolen på Vestlandet:

 

NTNU:
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet (7,5 sp). Dette studiet gir sertifisering knyttet til karriereverktøyet Profråd, hvor blandt annet SIT (Solbergs Interessetest inngår)

Veiledning av lærlinger

 

Fagskolen i Oslo:

Veiledning av lærlinger – for instruktører og faglige ledere – med ansvar for opplæring i bedrift (30 sp)