Flere studier ved høgskoler/universiteter er tilpasset bransjen. Se mer informasjon hos den enkelte
kursarrangør via lenkene under, eller ta kontakt med Lise Oppegaard i ASVL, telefon 22 03 30 54.

Finn ditt høgskolestudium

Navn på studium Målgruppe/beskrivelse Arrangør/påmelding
Helhetlig karriereveiledning (30 sp) Ansatte i vekst- og attføringsbransjens medlemsbedrifter samt de som ønsker å kvalifisere seg til stillinger innenfor karriereveiledningsfeltet Høgskolen i Sørøst-Norge
Bedriftspedagogikk
(60 sp)
For ansatte som utøver yrkespedagogisk arbeid i ulike stillinger og funksjoner Høgskolen i Oslo og Akershus
Kreativ kommunikasjon
(60 sp)
Rettet spesielt mot personer med opplærings- og veiledningsfunksjoner i Vekst- og attføringsbedrifter, NAV og private og offentlige virksomheter som NAV samarbeider med Høgskolen i Oslo og Akershus
Motiverende samtale, MI (10 sp) Formålet med studiet er å styrke samtalekompetansen i motivasjons- og endringsarbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus
Arbeidsinkludering gjennom Sosialt Entreprenørskap Formålet med studiet er å gi studenten inkluderingskompetanse, som handler om å bevisstgjøre arbeidsgivere og arbeidssøkere om å gjøre gode avklaringer på forhånd. Høgskolen i Oslo og Akershus  
Karriereveiledning ved NTNU Profesjonell kartlegging og rådgivning av andre mennesker, der målet er et bedre utdanning- og yrkesvalg NTNU
Supported Employment, SE
(10 sp)
Gir kompetanse til å bistå arbeidssøkere i å få og beholde en jobb i ordinært arbeidsliv Høgskolen i Oslo og Akershus
Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler (5 sp) Høyner kompetansen på å identifisere misbruk av narkotika og andre rusmidler Politihøgskolen