Arbeid og Inkludering i NHO tilbyr en rekke kurs og konferanser med innhold som er aktuelle for ASVLs medlemmer.

Arbeid & Inkluderings kurs- og konferansekalender

ASVL-medlemmer betaler samme pris for disse kursene/konferansene som medlemmer i Arbeid & Inkludering.