God kompetanse på ROS-metoden øker kvaliteten på leveranser til NAV og gir bedriften muligheter til å gi tilbud på utlyste tiltaksgjennomføringer.

Mann og kvinne i samtale
Foto: Shutterstock

ROS er et samtaleverktøy utviklet av ASVL, som er egnet for personer som står et stykke fra arbeidslivet, og har en sammensatt og uavklart arbeidsevne. ROS-samtalen gir en omfattende og god kartlegging av «24-timersmennesket», og retter oppmerksomheten mot ressurser og mulighetene personen har når det gjelder arbeid.

Kurssteder og datoer finner du i vår kurskalender

I perioden mellom kurssamlingene skal kursdeltakerne gjennomføre en ROS-samtale og en praktisk arbeidsutprøving. Kurset er arbeidskrevende og det anbefales at det settes av ca. 5 dager totalt til gjennomføring. ROS-samtalen kan knyttes opp til det ordinære arbeidet i en vekst- eller attføringsbedrift.

Les mer om ROS-samtalen

Krav til kompetanse

Høgskoleutdanning og erfaring fra attføringsfaglig arbeid og veiledning. Relevant erfaring vil bli vurdert ved manglende høgskoleutdanning.

Spørsmål om ROS-kurs kan rettes til:
Wenche Syvertsen, tlf. 22033055 eller Lise Oppegaard, tlf. 22033054

Interessert i lokalt ROS-kurs?

Hvorfor reise langt og lenge når kursholderne kan kommer til deg?
Flere vekstbedrifter har ved tidligere anledninger gått sammen om å få i stand lokale ROS-kurs.

Ta kontakt med andre bedrifter og meld inn interesse til Wenche Syvertsen.