Oppstart Veilederstudium for arbeidsveileder i VTA

11. september Meld deg på her

Søknadsfrist: 10. august

Arbeidsveiledere i VTA

Pris: kr 22 220 pr student inkl lunsj og en semesteravgift til Fagskolen som gir deg tilgang til egen skolee-post, Officepakken samt læringsplattformer på Teams under hele studiet.

11. september

Klokkeslett for fysisk oppstartssamling: kl 10.0-17.00

OBS! Viktig informasjon!

Dette studiet er et 1-årig digitalt studie i regi av Fagskolen med en fysisk oppstartsdag 11. september

Opptaksbetingelser

Studiekompetanse eller mer enn 3 års realkompetanse (realkompetansevurdering), kan også resultere i kursbevis for de som ikke godkjennes for studiepoeng

Har du spørsmål om realkompetansevurdering – ta kontakt med Merethe Horgen eller Jens Gram i ASVL.

For spørsmål om det faglige innholdet i studiet og årsplanen – ta kontakt med Olaug E. Vibe pr epost olaug.vibe@osloskolen.no eller pr tlf 488 66 810.

Informasjon om studiet

ASVL har sammen med Fagskolen Oslo tilpasset et veilederstudium for arbeidsveiledere i VTA. Veilederstudiet baserer seg på “Veiledning av lærlinger – for instruktører og faglige ledere – med ansvar for opplæring i bedrift”  og det hentes ut temaer fra studiet “Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming”.

Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av Fagskolen Oslo, ressurspersoner fra medlemsbedrift og ASVL som har skreddersydd innholdet i studiet slik at det også omfatter veiledning av ansatte i VTA og lærekandidater. ASVL kommer til å undervise på del-temaer.

Om Fagskolen

En fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som utvikles i samarbeid med nærings- og arbeidsliv. Utdanningen bygger på fag-/ svennebrev eller på grunnlag av realkompetanse. De ulike utdanningene har en varighet fra ett til to år, og tilbys som heltids- eller deltidsstudier, på campus eller som nettstudier. Fagskoleutdanningen gir studiepoeng og er en fullverdig høyere utdanning.

Annen praktisk informasjon

  • Nettbasert studium på læringsplattformer på Teams med samlinger på kveldstid/ helg
  • Varighet: ett år
  • Studiepoeng: 30
  • Opptaksbetingelser: Studiekompetanse eller mer enn 3 års realkompetanse (realkompetansevurdering), kan også resultere i kursbevis for de som ikke godkjennes for studiepoeng
  • Mulighet for å søke fagforbundene om støtte til gjennomføring av studiet
  • Må ha egen PC (midlertidig tilgang til Office-programmer vil bli gitt). PC må medbringes til fysisk samling og benyttes under studiet.
  • Her kan du se årsplanen for studiet 
  • Her kan du se studieplanen for studiet 

Det er mulig å melde seg på et kurs i oppgaveskriving, studieteknikk og bruk av Teams som læringsplattform i regi av Fagskolen den 12. september. Du kan lese mer om dette kurset og melde deg på her.