Innføringskurs i oppgaveskriving for studenter på Veilederstudiet

12. september Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 10. august

Studenter på Veilederstudiet i regi av  Fagskolen

Kr 2 000 inkl lunsj

12. september

Informasjon om kurset

Dette er et valgfritt innføringskurs for studenter som har fått plass på høstens veilederstudium. Vær obs på at du selv må booke overnatting mellom oppstartsamling med Veilederstudiet og introkurset (fra 11.-12. september).

Fagskolens erfaring gjennom mange år er at studentene synes oppgaveskriving i høyere utdannelse er vanskelig.

Dette oppgaveseminaret har til hensikt å lette skrivearbeidet for deg som begynner på yrkesfaglig høyere utdanning.

Vi vil gjennomgå oppgaveskriving som en vitenskapelig sjanger, hvilke krav som stilles og hvordan en kan skrive for å innfri kravene, samt å få vist sin egen kunnskap og kompetanse.

Seminaret vil være case-basert.

Dagen begynner med innføring i Teams – vårt digitale klasserom.